Utilitarian Noise

Pamela Brown

personlig utveckling

Jag har gått i terapi för att arbeta med min personliga utveckling ett bra tag. Det finns flera sorters terapimetoder men gemensamt för alla är att de baseras på vilka specifika behov och önskemål man har som individ. Personlig utveckling via samtalsterapi har varit vägen till ett bättre liv för mig, ut ur depression och stressjukdomar. Jag mår redan mycket bättre och har en helt annan självkansla. Jag tror verkligen de flesta människor behöver hjälp med sin personliga utveckling. Det är alltför mycket som distraherar och deprimerar i dagens samhälle.